Населено място Тип отпадък Условия за ползване Текущо количество[кг] Максимално количество[кг] Цена[лв] Към
гр. Дряново Отпадъци, неупоменати другаде Подарявам 300.000 300.000 0.00 2018-03-28
гр. Перник Отпадъци от разкриване и добив на метални полезни изкопаеми Продавам 3600.000 15800.000 3600.00 2018-03-28
гр. Асеновград Утайки от избистряне на вода Продавам 100.000 780.000 98.00 2018-03-28
гр. Дряново Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки) Плащам за износ 3700.000 4400.000 1400.00 2018-03-28
гр. Асеновград Филтърен кек от пречистване на газове Продавам 50.000 80.000 320.00 2018-03-28